Pro školy

Besedy a praktické workshopy
jedlé plané rostliny, tvoření s bylinami

Výukové programy

Projektové dny 

Den Země, den vody apod.

Poradenství v EVVO